EthioPassNew                                                                                   

 የፓስፖርት አገልግሎት ለማግኘት ማወቅ የሚገባዎ አንዳንድ ነጥቦች፣

 • እባክዎ አገልግሎቱን አዘጋጅተን እንድንሰጥዎ በጥንቃቄ አንብበው አስፈላጊውን ማስረጃዎች ከነ ፎቶኮፒያቸው አያይዘው ያቅርቡ/ይላኩ።
  በኢትዮጵያ ኢሚግሬሽንና የዜግነት ጉዳይ ዋና መምሪያ ሲሰጥ የነበረው አዲሱ ማሽን ሪደብል  ፓስፖርት  እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 2010  ጀምሮ 
  በኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽ/ቤቶች አማካኝነት ወደ አገር ቤት በመላክ ተሰርቶ የመጡትን የአገልግሎት ጥያቄዎች ለባለጉዳዮች የሚደርስበት
  አሠራር ስለተዘረጋ  እባክዎ  ከጉዞ  ወይም ከታደሰ ፓስፖርት ጋር በተያያዘ  አገልግሎት  ከመጠየቅዎ  ቢያንስ 45 ቀናት  አስቀድመው
  ማመልከት ይጠበቅብዎታል። 
 • አዲሱን ማሽን ሪደብል ፓስፖርት ለማግኘት የጣት አሻራ ማቅረብ ያስፈልጋል። ነገር ግን ከዚህ  ቀደም አዲሱን ፓስፖርት ሲወስዱ
  የጣት አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ መስጠት አያስፈልግዎትም። እድሜአቸው ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት አሻራ መስጠት
  አይጠበቅባቸውም፤ ሆኖም ከዚህ ቀደም ከ14 ዓመት በታች በመሆናቸው ምክንያት ያለ አሻራ አዲሱ ፓስፖርት ተዘጋጅቶላቸው
  ከነበረና አሁን ከ14 ዓመት እና በላይ ከሆኑ የጣት አሻራ ማቅረብ ይኖርባቸዋል።
 • ወላጆች/አሳዳጊዎች ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች አዱሱ ማሽን ሪደብል ፓስፖርት እንዲታደስላቸው ጥያቄ ሲያቀርቡ የልጆችን 
  የልደት ሰርተፊኬት ከማመልከቻው ጋር አብረው ማያያዝ ይኖርባቸዋል። 
         
 • ፓስፖርት ተዘጋጅቶ እስከሚደርስዎ ድረስ መቆየት የማይችሉና በተለያየ አጣዳፊ ምክንያቶች በአስቸኳይ ወደ አገር ቤት መሄድ ከፈለጉ
  ወደ አገር ቤት መግቢያ የሚያገለግለውን ሊሴፓሴ ብቻ (የሊሴ ፓሴ አገልግሎት የሚለውን ይክፈቱ)ወስደው ከአገር ቤት ፓስፖርት
  ማመልከት ይገባዎታል።
 • የፓስፖርትና የሊሴፓሴ ማመልከቻ በአንድ ላይ ማቅረብ ወይም የፓስፖርትዎ ማመልከቻ ከኤምባሲው ወደ አገር ቤት ከተላከ
  ከአንድ ወርና ከዚያ በላይ ሳይሆን ሊሴ ፓሴ ማመልከት አይቻልም። ነገር ግን ኤምባሲው ማመልከቻዎን አገር ቤት ከላከ አንድ
  ወርና ከዚያ በላይ  ከሆነና ፓስፖርቱን ሳይረከቡ ጉዞዎ ከደረሰ ሊሴ ፓሴ ወስደው አገር ቤት ሲደርሱ ከኢሚግሬሽንና የዜግነት
  ጉዳይ ዋና መምሪያ ፓስፖርትዎን መረከብ ይችላሉ።
 • ኤምባሲው ፓስፖርትዎን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ማስረጃዎች እንዲያቀርቡ ሲጠይቅ፣ እባክዎ በተነገረዎት በሳምንት ጊዜ ውስጥ
  ማስረጃውን ይላኩልን። ሆኖም ማስረጃውን እንዲልኩ ለ3ኛ ጊዜ ተገልጾልዎት ከሆነና በወቅቱ ካላቀረቡ ፋይልዎ ተመላሽ ተደርጎ
  እንደ አዲስ ማመልከት ይጠበቅብዎታል።


የአገልግሎት ጥያቄ  ዓይነቶች፣
1. አገልግሎቱ ያለቀ/ ያበቃ ፓስፖርት መቀየር/ ማደስ፣
2. በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ማግኘት፣

3. በወላጆቻቸው ፓስፖርት ላይ ተመዝግበው ሲጓዙ ለነበሩ ህጻናት አዲስ ፓስፖርት ማውጣት፣ 


1. አገልግሎቱ ያለቀ/ ያበቃ ፓስፖርት መቀየር/ ማደስ፣
አገልግሎቱን ለማግኘት መሟላት የሚገባቸው መሥፈርቶች:-
ሀ. ሁለት (2) 3 ሲ/ሜ በ 4 ሲ/ሜ መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6 ወር ወዲህ የተነሱት ከለር ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ 

    መደቡ ነጣ ያለና  ከጀርባው  የአመልካች ሙሉ ሥም የተጻፈበት)፣
ለ. ለመቀየር ወይም ለማደስ የተፈለገው ዋናው ፓስፖርት ማቅረብ፣
ሐ. ለመቀየር ወይም ለማደስ የተፈለገው ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ሥም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ
     ጊዜ የታደሰበት
ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ ማቅረብ፣
መ. በካናዳ አገር ያሉበትን ስታተስ የሚያሳይ ዋናውን ማስረጃ ከሁለት ኮፒ ጋር ማቅረብ፣

       *** ቋሚ የካናዳ የመኖሪያ ፈቃድ (PRC)፣ ወይም

       *** ቋሚ የካናዳ የመኖሪያ ፈቃድ (PRC)ከሌለዎ የኢሚግሬሽን ስታተስዎን የሚያስረዳ ማስረጃ፣ ወይም

       *** የሥራ ፈቃድ (Work permit) ፣ ወይም

       *** የትምህርት ፈቃድ (Study permit)

ሠ. የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር /money order/ ሆኖ

ተራ ቁ.      ፓስፖርት             የአገልግሎት ክፍያ በካናዳ ዶላር                 ምርመራ               
 1  ባለ 32 ገጽ ፓስፖርት    82.56 CAD  
 2   ባለ 48 ገጽ ፓስፖርት   110.08 CAD   በኤምባሲው አገልግሎቱ መሰጠት አልተጀመረም።
 3   ባለ 64 ገጽ ፓስፖርት   151.36 CAD  በኤምባሲው አገልግሎቱ መሰጠት አልተጀመረም።

 

 

 

 

ረ. የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ
    ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብልዎ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/ Form/ ላይ አሻራዎን
    ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ/ማቅረብ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው
    በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።
    (Click here to download Finger print Capture FORM) 
ሰ. የማመልከቻ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download FORM)
ሸ. አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፖስታ Tracking Number ያለው ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ ወይም
    የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም FedEX ወይም UPS.
top


 2. በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ማግኘት፣
አገልግሎቱን ለማግኘት መሟላት የሚገባቸው መሥፈርቶች:-
ሀ. ሁለት (2) 3 ሲ/ሜ በ 4 ሲ/ሜ መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6 ወር ወዲህ የተነሱት ከለር ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣
    መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው
  የአመልካች ሙሉ ሥም የተጻፈበት)፣
ለ. የቀድሞ ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ሥም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበት ገጽ 
    
የሚያሳይ በሁለት ኮፒ ማቅረብ፣
ሐ. የፓስፖርትዎን ኮፒ ማግኘት ካልቻሉ፣ የጠፋው ፓስፖርት ቁጥር፣ የትና መቼ እንደወሰዱት እንዲሁም የቤተሰብዎን የአገር ቤት
    ሙሉ አድራሻና ስልክ ቁጥር በመጥቀስ ማመልከቻ ጽፈው ማቅረብ እና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ
    የልደት የምስክር ወረቀት ከሁለት ኮፒ ጋር ማቅረብ፣
መ. በካናዳ አገር ያሉበትን ስታተስ የሚያሳይ ዋናውን ማስረጃ ከሁለት ኮፒ ጋር ማቅረብ፣

       *** ቋሚ የካናዳ የመኖሪያ ፈቃድ (PRC)፣ ወይም

       *** ቋሚ የካናዳ የመኖሪያ ፈቃድ (PRC)ከሌለዎ የኢሚግሬሽን ስታተስዎን የሚያስረዳ ማስረጃ፣ ወይም

       *** የሥራ ፈቃድ (Work permit) ፣ ወይም

       *** የትምህርት ፈቃድ (Study permit) እና

       *** ዝርዝር የፖሊስ ሪፖርት፣

ሠ. የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር /money order/ ሆኖ

ተራ ቁ.     የአገልግሎት ዓይነት             የአገልግሎት  ክፍያ      
 1  ለመጀመሪያ ጊዜ ለጠፋ ፓስፖርት ምትክ ሲጠየቅ በመደበኛ ክፍያ ላይ 50% ተጨማሪ
 2   ለሁለተኛ ጊዜ ለጠፋ ፓስፖርት ምትክ ሲጠየቅ በመደበኛ ክፍያ ላይ  100 % ተጨማሪ
 3   ለሦስተኛ ጊዜ ለጠፋ ፓስፖርት ምትክ ሲጠየቅ በመደበኛ ክፍያ ላይ 200 % ተጨማሪ

 

 

 


 

 

 

 

ረ. የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ
    ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብልዎ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/ Form/ ላይ አሻራዎን
    ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ/ማቅረብ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው
    በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።
    (Click here to download Finger print Capture FORM) 
ሰ. የማመልከቻ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download FORM)
ሸ. አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፖስታ Tracking Number ያለው ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ ወይም
    የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም FedEX ወይም UPS.
top


 3. በወላጆቻቸው ፓስፖርት ላይ ተመዝግበው ሲጓዙ ለነበሩ ህጻናት አዲስ ፓስፖርት ማውጣት፣ 
አገልግሎቱን ለማግኘት መሟላት የሚገባቸው መሥፈርቶች:-
ሀ. ሁለት (2) 3 ሲ/ሜ በ 4 ሲ/ሜ መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6 ወር ወዲህ የተነሱት ከለር ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች
    የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና  ከጀርባው
  የአመልካች ሙሉ ሥም የተጻፈበት)፣
ለ. ከወላጆቻቸው ጋር የተጓዙበትን ፓስፖርት እና የተረጋገጠ የልደት የምስክር ወረቀት በሁለት ኮፒ፣
ሐ. በካናዳ አገር ያሉበትን ስታተስ የሚያሳይ ዋናውን ማስረጃ ከሁለት ኮፒ ጋር ማቅረብ፣

       *** ቋሚ የካናዳ የመኖሪያ ፈቃድ (PRC)፣ ወይም

       *** ቋሚ የካናዳ የመኖሪያ ፈቃድ (PRC)ከሌለዎ የኢሚግሬሽን ስታተስዎን የሚያስረዳ ማስረጃ፣ ወይም

       *** የሥራ ፈቃድ (Work permit) ፣ ወይም

       *** የትምህርት ፈቃድ (Study permit)
መ. የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር /money order/ ሆኖ

ተራ ቁ.      ፓስፖርት             የአገልግሎት ክፍያ በካናዳ ዶላር                 ምርመራ               
 1  ባለ 32 ገጽ ፓስፖርት             80.27 CAD  
 2   ባለ 48 ገጽ ፓስፖርት           107.40 CAD   በኤምባሲው አገልግሎቱ መሰጠት አልተጀመረም።
 3   ባለ 64 ገጽ ፓስፖርት            146.99 CAD  በኤምባሲው አገልግሎቱ መሰጠት አልተጀመረም።

 

 

 

 

 

 

 
ረ. የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ
    ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብልዎ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/ Form/ ላይ አሻራዎን
    ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ/ማቅረብ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው
    በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።
    (Click here to download Finger print Capture FORM) 
ሰ. የማመልከቻ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download FORM)
ሸ. አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፖስታ Tracking Number ያለው ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ ወይም
    የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም FedEX ወይም UPS.
top


 

Notice and event announcement

 

 

The Embassy wishes all Muslim Ethiopians and of Ethiopian origin in Canada a Happy Mawlid.

 

በካናዳ ለምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ፤
===============================
በኦታዋ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ከጥምረት ለታላቁ የህዳሴ ግድብ በካናዳ ጋር በመተባበር እሁድ
ኖቨምበር 1 ቀን 2020 ከ12:00 PM - 2:00PM Eastern Time
“አብሮነታችን ለታላቁ የሕዳሴ ግድባችን” በሚል መሪ ቃል በዌቢናር በግድቡ ወቅታዊ ሁኔታ፣
የአብሮነት ድጋፍና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አዘጋጅቷል፤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
መልካም የኢሬቻ በዓል!
Baga Irreecha Nagaan Geessan/Geenye!

 

 

 

Happy International Coffee Day!

 

 

 

 

 

 

 

ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ።

 

 

The GERD Virtual FundraisingCampaign for 5 consecutive days

from August 15-19, 2020 by Ethiopians living in #Canada.

Coming together to make history and Leave our Marks.
 
 
 

በከናዳ ለምትገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ-ኢትዮጵያዊን በሙሉ፣
=============================
ሚሲዮናችን “#አሻራዬን_አኖራለሁ!” በሚል መሪ ቃል ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ

እ.ኤ.አ ከኦገስት 15-19 ቀን 2020 ዓ.ም ለተከታታይ 5 ቀናት የሚቆይ

Virtual የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ለማካሄድ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል::

በመሆኑም ገቢ ለማሰባሰብ የሚካሄደውን የonline Zoom ኮንፈረንስ እንድትሳተፉ እና

hidase@ethioembassycanada.org በተከፈተ የአደራ አካውንት በe-tranfer በኩል እንዲሁም

በBank of Montreal አካውንት ቁጥር፡- 0005-1150-308፣

Transit number፡- 00056፣ Bank Code፡- 001

ድጋፍ በማድረግ የበኩላችሁን እንድታደርጉ አገራዊ ጥሪያችንን በትህትና እናቀርባለን!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በካናዳ፣ በኢትዮጵያ እንዲሁም በአለም ዙሪያ ለምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያዊያንና

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በሙሉ አንኳን ለ1441 ዓመተ-ሂጅራ የኢድ አል አዳሃ በዓል በሠላም አደረሳችሁ።

 

 

 

እንኳን ደስ አላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች:-

ግድቡ የመጀመሪያ ሙሌት ተጠናቆ ወደ ቀጣይ ምዕራፍ መሻገራችንንን በታላቅ ደስታ በድጋሚ እያበሰርን በቀጣይ

በፍጥነት የሚጠበቁትን ስራዎች በማጠናቀቅ ከዳር ማድረስ ያስፈልጋል፡፡

ለቀሪው ስራ የናንተ ድጋፍ ወሳኝ በመሆኑ በኤምባሲው በተከፈተው የአደራ አካውንት

እንዲሁም በኢትዮጵያም በተከፈቱት የባንኩ ቁጥሮች በመለገስ ድጋፋችሁን፤ አለኝታችሁን እንድትገልጹና

ታሪካዊ የሆነውን አሻራ እንድታኖሩ ጥሪ እናቀርባለን፡፡

የቦንድ ግዢን በሚመለከት በኤምባሲው የማንሸጥ ሲሆን አገር ቤት በህጋዊ ተወካያችሁ በኩል ማስፈጸም ይቻላል፡፡

ኤምባሲውም በሚያስፈልገው መልኩ ለመርዳት ዝግጁነቱን እየገለጸ ወደ ኤምባሲው በመደወል እና

በቀጣይ የምናወጣቸውን መረጃዎች ድህረ- ገጻችንን  እና በፌስ ቡክ ገጻችን 

ስለምንለጥፍ እንዲከታተሉ እናሳውቃለን፡፡

በጋራ እጃችን ተባብረን እንጨርሳለን!
አባይ የኛው ሲሳይ!

 
 

Congratulations Ethiopians!!!
Please use the following Accounts to donate to finalize the construction of #Dam.

We have set up a trust account and email transfer to save you of the hassle.
In addition, accounts were set up in #Ethiopia in different money exchanges,

which we have stated below.

NB. We did not attach information for bond sale as we do not sell at the Embassy.

However, should you would like to buy,

we will provide the important information.

You can call the Embassy or

visit our website and facebook pages for Power of Attorney requirements.
lets make history!
our dam our destiny!
Ethiopian Nile Rights!

Trust Account Set up by the Embassy:-
Bank Account No. 0005-1150-308
Transit No. 00056
Bank Code 001
Bank Name Bank of Montreal(BMO)
Email Transfer :-
Hidase@Ethioembassycanada.org

or

Bank Account Numbers set up in Ethiopia for Dollar and Birr Donations
Dollar Exchange 1000001071077
Birr 1000291929609

 

 

'እንኳን ደስ አለን፤ሐምሌ 12/2012 ዓም ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ አመት ሙሊት ተሳክቷል:

ውሃው የሚያስፈልገውን 4.9ቢ.ኪዩቢክ ሜትር በመያዝ ከግድቡ አናት ላይ ፈሷል ይህም የተሳካው ወደታችኛው

ተፋሰስ የሚሄደው ውሃ ሳይቋረጥ ነው፡፡'

ክቡር የውሃ፣ መስኖ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር ኢንጂ. ስለሺ በቀለ Via twitter

እንኳን ደስ አላችሁ! እንኳን ደስ አለን!

 

 

 

 

 

Good News!!!


In response to your requests, we have set up the seamless money transfer platform

to the Grand Ethiopian Renaissance Dam Trust account.


Please use the email transfer at:- 

Hidase@ethioembassycanada.org

to contribute and Make History.

 

 

በቅዳሜ፣ ጁላይ 18 ቀን 2020 በ10:00 a.m. (በኦታዋ፣ ካናዳ አቆጣጠር) የሚካሄደውን ውይይት

ከታች በተቀመጡት የዙም ማስፈንጠሪያ፣ የዌብናር መለያ እና ማለፊያ ቁጥር ይመልከቱ።

Please see below the Zoom link, Webinar ID and Password to join

the conference held to take place on Jul 18, 2020 10:00 AM Eastern Time (US and Canada)

Topic: LIVE Conference on the State of Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD
https://us02web.zoom.us/j/83763340067…
Password: #ItsMyDam#

Or iPhone one-tap :
Canada: +14388097799,,83763340067

#,,,,

0#,,0863765778# or +15873281099,,83763340067

#,,,,

0#,,0863765778#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial

a number based on your current location):
Canada: +1 438 809 7799 or

+1 587 328 1099or +1 647 374 4685 or

+1 647 558 0588 or +1 778 907 2071 or

+1 204 272 7920
US: +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or

+1 346 248 7799 or

+1 669 900 6833 or +1 929 205 6099 or +1 253 215 8782
Webinar ID: 837 6334 0067
Password: 0863765778
International numbers available: https://us02web.zoom.us/u/kcETnb16q

 

REMINDER!!!

Do not miss out on the Virtual dialogue on the current issues with regard to the Great Ethiopian Renaissance Dam, Held to take place on Saturday, July 18th, 2020 @ 10:00 a.m.(Eastern time).

 

We will be joined by H.E Minister of Foreign Affairs Gedu Andargachew and Technical Teams from Ethiopia.

 

ጠቃሚ መረጃ ካናዳ ለምትገኙ ኢትዮጵያዊያን!
መጪው ቅዳሜ እ.ኤ.አ ጁላይ 18 ቀን 2020 ዓ.ም በኦታዋ ሰዓት አቆጣጠር ከ10 am ጀምሮ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚመለከት የሚካሄደውን ውይይት እንድትከታተሉ እንጋብዛለን።

 

 

 

 

 

 

 

It is Her Dam!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Today marks the beginning of the global virtual campaign to support the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).

 

We urge all Ethiopians and friends of #Ethiopia to join hands with the Campaign and to be Ambassadors of the #GERD by using the hashtags #ItsMyDam #እኔምለአባይአለሁ across Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram.

 

Post about the Dam, share all campaign content, and comment on GERD-related news. Let us spread the good news of the #RenaissanceDam.”

 

 

 

 

 

 

   

በካናዳ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትዉልደ ኢትዮጵያውያን ኮሚዩኒቲ ማህበራት በሙ:-

በወቅታዊ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ webinar (Zoom Meeting) ለመወያየት ... ለቅዳሜ ጁላይ 4/2020 ጥሪ ማስተላለፋችን ይታወቃል:: ሆኖም ስብሰባዉ ለሌላ ቀን በመተላለፉ ተለዋጭ ቀኑን በቅርብ የምናሳዉቃችሁ መሆኑን ከይቅርታ ጋር እንገልጻለን::

የኢትዮጵያ ኤምባሲ

ኦታዋ

 

I am here for Abay!  I am here for GERD!

I stand for Equitable use of the Nile Waters!

Please join the GERD Worldwide Virtual Campain from July 02-05,2020.

 

 

 

Happy Canada Day!

 

በካናዳ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ

-------------------------------------------

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በማስመለከት በኢትዮጵያ ጉዳዩን የሚከታተሉ ከፍተኛ ባለሞያዎች፣ ኤምባሲው እና በካናዳ የሚገኙ ባለሞያዎች(Alliance for GERD in Canada) በመተባበር ግድቡ አሁን ያለበትን ሁኔታ፣ ከግድቡ ሙሌት እና አስተዳደር፣ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ እንዲሁም ከተሳታፊዎች በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ በwebinar(Zoom Meeting) በማድረግ ውይይት ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንገኛለን።

የውይይት መድረኩ በቅዳሜ እ.ኤ.አ. ከጁላይ 4/2020 በ10:00 a.m. Ottawa time (Eastern time) ለማድረግ የታቀደ ሲሆን የ Zoom ID እና Password ከስብሰባው በፊት እንደምናሳዉቅ እየገለጽን በዚህ ታሪካዊ መድረክ እንዲገኙ በአክብሮት ተጋበዛችዃል።

 

To all Ethiopians and Ethiopian Origins residing in Canada

--------------------------------------

The Embassy in cooperation with Higher Officials from Ethiopia and a Professional Group (The Alliance for GERD in Canada) Plan to Host a Webinar (Zoom Meeting) on Saturday July 4th 2020 at 10:00 a.m. Eastern time.

The discussion among other things would be pertaining to the current status of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, the Filling and Operation of the dam and would attempt to address the questions and concerns of the Community with regard to the Tripartite Negotiation process. Accordingly, you are cordially invited to take part in this historic forum.

P.S. The Zoom ID and Password will be shared right before the conference.

 

 

 

 

 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ውሃ ሚኒስትር ክቡር ዶ/ር እንጂ ስለሺ በቀለ በኦታዋ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መሪ ከሆኑት ክብርት አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ፣ ምክትል ሚሲዮን መሪ አምባሳደር ለገሰ ሀይሌ፣ ከኤምባሲው ሰራተኞች እና በካናዳ ከሚገኙ ኢትዮጵያዉያንና ትዉልደ ኢትዮጵያዉያን Alliance for Great Ethiopian Renaissance Dam in Canada ከተባለ የባለሞያዎች ስብስብ ጋር ዛሬ እ.ኤ.አ በጁን 26/2020 በቪዲዮ ኮንፈረንስ በህዳሴ ግድብ ላይ ውይይት በማድርግ፤ ግድቡ የሚገኝበትን ደረጃ፣ የአገራችንን አቋም እና የመሳሰሉት ላይ ገለጻ በማድረግ ቡድኑ አገር ቤት ካለው አካል ጋር ተቀራርቦ በመስራት በሞያው አገራቸውን እንዲያገለግሉ እና የአገራቸውን ጥቅም ማሰጠበቅ እንደሚገባ አሳስበዋል።

አምባሳደር ናሲሴ ጫሊም ግድቡን በተመለከተ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከአገሩ ጎን እንደሚቆም እና በመቀጠልም ዲያስፖራውን እንዲሁም አለም አቀፍ ማህበረሰብን የማንቃት እና የማነሳሳት ስራ እንደሚሰራ አሳውቀዋል፤ ቡድኑ በበኩሉ ከአገሩ ጎን በመቆም የአገራችንን ጥቅም ለማስጠበቅ እንደሚሰራ እና በሞያ፣ በሞራል እንዲሁም በሚያስፈልግ ነገር ሁሉ ለማገልገል ዝግጁ መሆኑን ገልጿል።

 

 

 

 

 

The African day is the Commemoration of the founding of the Organization of African Unity, established on May 25, 1963. On this day, many African Countries celebrate the hard-fought achievement of their freedom from European Colonial Powers.

 

On this day the #founding fathers established the OAU with objective among others to abolish slavery and help one other on the fight to end colonialism. A constant reminder of sacrifice, bravery, brotherhood and persistence. Happy African Day!

 

#Ubuntu

# I am because we are

#Africa we want to see

#the future is now

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ለካናዳ፣ በኢትዮጵያና በመላው አለም ለምትኖሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1441ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት ኤምባሲው ምኞቱን ይገልጻል።

The Embassy wishes the happiest 1441st Celebration of Eid Al- Fitr to all Muslims in Canada, Ethiopia and around the World.

 

 

 

 

 
<span style="color: #1c1e2

USEFUL LINKS

EMBASSY OF ETHIOPIA
WASHINGTON DC, USA

WWW.ETHIOPIANEMBASSY.ORG


ETHIOPIAN CONSULATE GENERAL
LOS-ANGELES, LA, USA

WWW.ETHIOCONSULALA.ORG


ETHIOPIAN MISSION TO THE UN
NEW YORK, USA

WWW.ETHIOPIANMISSION-NY.ORG


MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
ADDIS ABABA, ETHIOPIA

WWW.MFA.GOV.ET

 


 

Embassy's Address


 Embassy Address:

1501-275 Slater Street, Ottawa Ontario
K1P 5H9 Canada 

Tel (613) 565 6637 / Fax (613) 565 9175

 Email: info@ethioembassycanada.org  

For consular services

Email: consular@ethioembassycanada.org


 

JSN Gruve is designed by JoomlaShine.com