•  አገልግሎቱን ለማግኘት ሲያመለክቱም ሆነ ሲረከቡ በአካል ወደ ኤምባሲ መቅረብ የግድ አይጠበቅብዎትም። በመሆኑም አገልግሎቱን የምንሰጠው በዋናነት በፖስታ ቤት በኩል ተረክበን የምናስተናግድዎ በመሆኑ ወደ ኤምባሲው ሲልኩም ሆነ የተዘጋጀልዎትን የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ወደ እርሶ መልሰን  ለመላክ ቅድሚያ የተከፈለበት አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number ባለው FEDEX ወይም  UPS   ይጠቀሙ። ኤምባሲው መታወቂያ ካርድዎ ከኢትዮጵያ እንደተረከበ በተቻለ ፍጥነት ይልክልዎታል።
  • የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዱ ለ5 አመት የሚያገለግል ይሆናል፡፡ መታወቂያ ካርዱን በጊዜው ካላሳደሱ መቀጫ ስላለው እባክዎ የአገልግሎት ዘመኑ ሳያበቃ መታወቂያ ካርዱን ያሳድሱ፡፡ነገር ግን ቅጣቱ ላልተወሰነ ጊዜ የተራዘመ ቢሆንም የመታወቂያው የአገልግሎት ዘመን ከማብቃቱ በፊት ማሳደስ እንደሚገባዎ አይዘንጉ!!!
  • የአገልግሎት ዘመኑ እስካላበቃ ድረስ  መታወቂያ ካርዱን በመያዝዎ ያለ ቪዛ ኢትዮጵያ ገብተው መውጣት ይችላሉ፡፡
  • የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለማግኘት የጣት አሻራ ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን ከዚህ ቀደም አዲሱን የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ሲወስዱ የጣት አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ መስጠት አያስፈልግዎትም፡፡
 • እባክዎ ከጉዞዎ ወይም ከታደሰ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ጋር በተያያዘ አገልግሎት ከመጠየቅዎ ቢያንስ 45 ቀናት አስቀድመው ማመልከት ይጠበቅብዎታል፡፡

የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ አሰጣጥ

ሀ. የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ ለመጀመሪያ ጊዜ መታወቂያ ካርዱን ሲጠይቅ

ለ. አካለ መጠን ላልደረሰ  የኢትዮጵያ ተወላጅ  ልጅ ስለሚሰጥ አገልግሎት፤

ሐ. የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኖሯቸው ለትዳር ጓደኛቸው የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ሲጠይቁ

መ. የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የአገልግሎት ዘመኑ በማለቁ ለማሳደስ ሲጠይቁ

ሠ. በጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ

ረ. በተበላሸ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ምትክ ሲጠይቁ


 ሀ. የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ ለመጀመሪያ ጊዜ መታወቂያ ካርድ ሲጠይቅ፣

1. መጠየቂያ ቅጽ-1 በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download)
2.የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት(አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወራት የፀና ፓስፖርት)ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ ፣
3.በትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆንን የሚያስረዳ ማስረጃ፣

 • የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ማንዋል(ሰማያዊ)ከሆነ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ፎቶግራፍ፣ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ እንዲሁም አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት ዋናውን ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ ማያያዝ፤ ወይም
 • የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርትዎ አዲሱ ማሽን ሪዴብል(ቀይ ቡኒ)ከሆነ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ፎቶግራፍ፣ፓስፖርቱ የተሰጠበትና  የአገልግሎት ጊዜው ያበቃበትን ገጽ የሚያሳይ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፤ ወይም
 • አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ/ከነበሩ የስጋ(Biological)ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ በኢትዮጵያውያን ወላጆቹ በጉዲፈቻነት የተሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደነበረ የሚያሳይ ዋናው የሰነድ ማስረጃ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት የሰው ወይም የሰነድ ምስክርነት ዋናው ማስረጃ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ አባቱ ወይም እናቱ ወይም ቅድመ አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ዋናው የሰነድ ማስረጃ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣

4.የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ 
  በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና  
  ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት
  አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።
   (ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture FORM)
5.ሦስት(3)የፓስፖርት መጠን (3x4cm)ያለውና ቢያንስ  ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች
  የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም የተጻፈበት)፣
6.የአገልግሎት ክፍያ 275.20.00 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ መኒ ኦርደር/money order/
7.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
  ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


 ለ.አካለ መጠን ላልደረሰ የኢትዮጵያ ተወላጅ ስለሚሰጥ አገልግሎት፣ 

1. ዕድሜው 18 ዓመት  ያልሞላው  የኢትዮጵያ  ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ  የተቀበለ  የውጭ  ዜግነት  ያለው ሰው ልጅ 
    በወላጅ  አማካኝነት  የሚከተሉት ሲሟሉ:-

        1.1  መጠየቂያ  ቅጽ-1  በሁለት  ኮፒ  መሙላት  (Click here to download)                  

        1.2  የታደሰ  የውጭ  አገር  ፓስፖርት  (አገልግሎቱ ቢያንስ  ለ6ወራት የፀና ፓስፖርት) ዋናው  ሰነድ  ወይም  በኖታሪ ፐብሊክ
                የተረጋገጠ  ሁለት  ኮፒ ፣       
         
        1.3  የልጁ  የተረጋገጠና ሕጋዊ  የልደት የምስክር ወረቀት (በኖታሪ ፐብሊክ እና በሚመለከተው የውጭ ጉዳይ መ/ቤት በኩል የተረጋገጠ)
               ዋናው ከሁለት  ቅጅ  ጋር፣ 
       
       1.4   የወላጅ  የአገልግሎቱ  ጊዜው ያላበቃ የኢትዮጵያ  ተወላጅነት መታወቂያ  ካርድ ዋናው ሰነድ ወይም  በኖታሪ ፐብሊክ
                የተረጋገጠ  ሁለት  ኮፒ ፣               
        
        1.5  ሦስት(3)  የፓስፖርት  መጠን (3x4cm) ያለውና  ቢያንስ  ከ6ወር ወዲህ  የተነሱት ፎቶግራፍ  (ሁለቱ ጆሮዎች
                የሚታዩ፣ መደቡ  ነጣ ያለና ከጀርባው  ሙሉ  ስም የተጻፈበት)፣              

        1.6  ዕድሜያቸው 14 ዓመት  የሆናቸው፣ ከ14 ዓመት በላይና  18 ዓመት ያልሞላቸው  ልጆች  አሻራ  መስጠት ይኖርባቸዋል።  
               የጣት አሻራ  በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ 
               ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ  የጣት አሻራ መውሰጃ  ቅጽ/ form/  ላይ አሻራዎን ሰጥተው  ዋናውንና  ኮፒውን መላክ።
               ሆኖም  ድርጅቶቹ  የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው  በኩል የተዘጋጀውን  የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ
               መጠቀም ይችላሉ።    (ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture FORM)     
        
        1.7  የአገልግሎት  ክፍያ  27.52 የካናዳ  ዶላር  ለኢትዮጵያ  ኤምባሲ  የተፃፈ  መኒ ኦርደር/money order/
        1.8  አድራሻዎ  የተጻፈበት  ቅድሚያ  የተከፈለ  አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ  የካናዳ  ፖስታ  ወይም Tracking Number
                ያለው  (FEDEX ወይም UPS)  ከነቴምብሩ  አብሮ  መላክ፣
Top


  . የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኖሯቸው ለትዳር ጓደኛቸው የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ
     ካርድ ለሚጠይቁ፣

1.መጠየቂያ ቅጽ-2 በሁለት ኮፒ መሙላት (click here to download)
2.የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት ግለሰብ አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወር የፀና የውጭ አገር
  ፓስፖርት ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
3.ከተሰጠበት ሀገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የጋብቻ ምስክር ወረቀት ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ
  ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ (ጋብቻው ቢያንስ ለሁለት ዓመት የፀና መሆን ይኖርበታል።)
4.መታወቂያው እንዲሰጥ የሚወሰነው ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ በጋራ የፈረሙት የቃለ መሃላ ሰነድ ተያይዞ ሲቀርብ
  ነው። (Click here to download BOTH FORMS)  /ቅፅ-7/ እና /ቅፅ-8/
5.የባል ወይም የሚስት አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እና የትውልድ መታወቂያውን
  ለማግኘት በማስረጃነት አቅርበውት የነበረው ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች ውስጥ አንዱን
  ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
6.የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት/ላት ግለሰብ ሦስት/3/ የፓስፖርት መጠን(3x4cm)ያለውና
  ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም
  የተጻፈበት)፣
7.የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት/ላት ግለሰብ የጣት አሻራ ማቅረብ ይጠበቅበታል/ባታል።
  የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች
  ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው
  ዋናውንና ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል
  የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።
     (ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture FORM)፣
8.የአገልግሎት ክፍያ 275.20 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተፃፈ መኒ ኦርደር/money order/፣
9.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
 
ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


መ.የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የአገልግሎት ዘመኑ በማለቁ ለማሳደስ ሲጠየቅ፣

 • የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዱ ለ5 ዓመት የሚያገለግል ይሆናል። የአገልግሎት ዘመኑ ሲያበቃ እባክዎ በጊዜው መታወቂያ ካርዱን ያሳድሱ።
 • የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ከ6 ወር በላይ ሳያሳድሱ ከቆዩ ያላሳደሱበትን ምክንያት የሚገልጽ ማመልከቻ አያይዘው ማቅረብ ይኖርብዎታል።
 • የአገልግሎት ዘመኑ እስካላበቃ ድረስ መታወቂያ ካርዱን በመያዝዎ ያለ ቪዛ ኢትዮጵያ ገብተው መውጣት ይችላሉ።
 • እባክዎ ከጉዞዎ ወይም ከታደሰ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ጋር በተያያዘ አገልግሎት ከመጠየቅዎ ቢያንስ ከ45 ቀናት አስቀድመው ማመልከት ይጠበቅብዎታል።      

1.መጠየቂያ ቅጽ-3 በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download)፣
2.የአገልግሎት ዘመኑ ያበቃው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ዋናውንና ሁለት ኮፒ፣
3.በትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆንን የሚያስረዳ ማስረጃ፣

 • አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ወይም
 • የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ/ከነበሩ የስጋ(Biological)ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ በኢትዮጵያውያን ወላጆቹ በጉዲፈቻነት የተሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደነበረ የሚያሳይ የሰነድ ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት የሰው ወይም የሰነድ ምስክርነት ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት
  ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍ/ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ አባቱ ወይም እናቱ ወይም ቅድመ አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሰነድ ማስረጃ ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣

4.አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወር የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት
  ኮፒ፣
5.ሦስት/3/ የፓስፖርት መጠን(3x4cm) ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች 
  የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም የተጻፈበት)፣
6.በጋብቻ ምክንያት የተሰጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እድሳት ጥያቄ ከሆነ ትዳሩ የፀና ለመሆኑ
  ጥንዶቹ በጋራ የፈረሙት የቃለ-መሃላ ሰነድ (Click here to download BOTH FORMS) /ቅፅ-7
  እና /ቅፅ-8/
 በሁለት ኮፒ ተያይዞ ሲቀርብ፣
7.አገልግሎቱ የፀና የባል ወይም የሚስት የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እና የትውልድ መታወቂያውን
  ለማግኘት በማስረጃነት አቅርበውት የነበረው ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች ውስጥ አንዱን
  ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
8.የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ
  በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን
  መላክ። ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ
  መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ። (ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture 
  FORM)፣
ሆኖም ከዚህ በፊት የነበረዎት የትውልድ ኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና 
  አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅብዎትም።  
9.የአገልግሎት ክፍያ 275.20 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር/money order/፣
10.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
 
 ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


ሠ.በጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ፣
1.መጠየቂያ ቅጽ-4 በሁለት ኮፒ መሙላት (Click here to download)፣
2.መታወቂያው ስለመጥፋቱ በግለሰቡ የተጻፈ ማመልከቻ፣እንዲሁም ከተቻለ ስለመጥፋቱ የሚገልጽ ዝርዝር የፖሊስ
  ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
3.የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት(አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወራት የፀና ፓስፖርት) ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ 
  ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
4.የቀድሞ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ሁለት ኮፒ(የመታወቂያው ኮፒ ከሌለዎ መቼ እና ከየት እንደወሰዱት
  የሚገልጽ ማስታወሻ አያይዘው ይላኩ።)
5.ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች ውስጥ አንዱን ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
6.የጠፋው መታወቂያ ካርድ በጋብቻ ምክንያት የተሰጠ ከሆነ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ የትዳር ጓደኛ
  ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ የፈረሙት የቃለ-መሃላ ሰነድ(Click here to download BOTH FORMS)
 
/ቅፅ-7/ እና /ቅፅ-8/ በሁለት ኮፒ እንዲሁም የባለቤቱ/ቷ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እና የትውልድ
  መታወቂያውን ለማግኘት በማስረጃነት አቅርበውት የነበረው ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች
 
ውስጥ አንዱን ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
7.የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ
  በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን 
  መላክ።ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ
  መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።(ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture
   
  FORM)፣
 ከዚህ ቀደም የነበርዎት የትውልድ ኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና አሻራ
  ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅብዎትም።  
8.ሦስት/3/ የፓስፖርት መጠን(3x4cm) ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች
  የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም የተጻፈበት)፣
9.የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር/money order/ ሆኖ

    ሀ.በጠፋ ምትክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰጥ 330.24 የካናዳ ዶላር፣
    ለ.በጠፋ ምትክ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሰጥ  412.80 የካናዳ ዶላር፣
    ሐ.በጠፋ ምትክ ለሦስተኛ ጊዜና ከዚያ በላይ ሲሰጥ 550.40 የካናዳ ዶላር፣

10.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
 
 ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


ረ.በተበላሸ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ፣
1.መጠየቂያ ቅጽ-4 በሁለት ኮፒ (Click here to download)፣
2.የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት (አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6ወራት የፀና ፓስፖርት) ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ 
  ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
3.የተበላሸው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ዋናውን ከሁለት ኮፒ ጋር፣
4.ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች ውስጥ አንዱን ዋናውን ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ
  የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
5.የተበላሸው መታወቂያ ካርድ በጋብቻ ምክንያት የተሰጠ ከሆነ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ የትዳር
  ጓደኛ ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ የፈረሙት የቃለ-መሃላ ሰነድ (Click here to download BOTH
  FORMS) 
/ቅፅ-7/ እና /ቅፅ-8/ በሁለት ኮፒ እንዲሁም የባለቤቱ/ቷ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ
  እና የትውልድ መታወቂያውን ለማግኘት በማስረጃነት አቅርበውት የነበረው ከላይ በተራ ቁጥር ሀ.3 ሥር
  ከተዘረዘሩት ማስረጃዎች
ውስጥ አንዱን ማስረጃ ዋናው ሰነድ ወይም በኖታሪ ፐብሊክ የተረጋገጠ ሁለት ኮፒ፣
6.የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ
  በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ/form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን
  መላክ።ሆኖም ድርጅቶቹ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌላቸው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ 
  መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ።(ቅፅ-5 Click here to download fingerprint capture
  FORM)፣
 ሆኖም ከዚህ በፊት የነበረዎት የትውልድ ኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና
  አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅብዎትም።
7.ሦስት/3/ የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ(ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ
  ነጣ ያለና ከጀርባው ሙሉ ስም የተጻፈበት)፣
8.የአገልግሎት ክፍያ 302.72 የካናዳ ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ የተጻፈ መኒ ኦርደር/money order/፣
9.አድራሻዎ የተጻፈበት ቅድሚያ የተከፈለ አስቸኳይ ወይም የተመዘገበ የካናዳ ፖስታ ወይም Tracking Number
 
ያለው (FEDEX ወይም UPS) ከነቴምብሩ አብሮ መላክ፣
TOP


 

Notice and event announcement

 

 

The Embassy wishes all Muslim Ethiopians and of Ethiopian origin in Canada a Happy Mawlid.

 

በካናዳ ለምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ፤
===============================
በኦታዋ የኢፌዲሪ ኤምባሲ ከጥምረት ለታላቁ የህዳሴ ግድብ በካናዳ ጋር በመተባበር እሁድ
ኖቨምበር 1 ቀን 2020 ከ12:00 PM - 2:00PM Eastern Time
“አብሮነታችን ለታላቁ የሕዳሴ ግድባችን” በሚል መሪ ቃል በዌቢናር በግድቡ ወቅታዊ ሁኔታ፣
የአብሮነት ድጋፍና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አዘጋጅቷል፤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
መልካም የኢሬቻ በዓል!
Baga Irreecha Nagaan Geessan/Geenye!

 

 

 

Happy International Coffee Day!

 

 

 

 

 

 

 

ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ።

 

 

The GERD Virtual FundraisingCampaign for 5 consecutive days

from August 15-19, 2020 by Ethiopians living in #Canada.

Coming together to make history and Leave our Marks.
 
 
 

በከናዳ ለምትገኙ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ-ኢትዮጵያዊን በሙሉ፣
=============================
ሚሲዮናችን “#አሻራዬን_አኖራለሁ!” በሚል መሪ ቃል ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ

እ.ኤ.አ ከኦገስት 15-19 ቀን 2020 ዓ.ም ለተከታታይ 5 ቀናት የሚቆይ

Virtual የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ለማካሄድ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል::

በመሆኑም ገቢ ለማሰባሰብ የሚካሄደውን የonline Zoom ኮንፈረንስ እንድትሳተፉ እና

hidase@ethioembassycanada.org በተከፈተ የአደራ አካውንት በe-tranfer በኩል እንዲሁም

በBank of Montreal አካውንት ቁጥር፡- 0005-1150-308፣

Transit number፡- 00056፣ Bank Code፡- 001

ድጋፍ በማድረግ የበኩላችሁን እንድታደርጉ አገራዊ ጥሪያችንን በትህትና እናቀርባለን!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በካናዳ፣ በኢትዮጵያ እንዲሁም በአለም ዙሪያ ለምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያዊያንና

ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በሙሉ አንኳን ለ1441 ዓመተ-ሂጅራ የኢድ አል አዳሃ በዓል በሠላም አደረሳችሁ።

 

 

 

እንኳን ደስ አላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች:-

ግድቡ የመጀመሪያ ሙሌት ተጠናቆ ወደ ቀጣይ ምዕራፍ መሻገራችንንን በታላቅ ደስታ በድጋሚ እያበሰርን በቀጣይ

በፍጥነት የሚጠበቁትን ስራዎች በማጠናቀቅ ከዳር ማድረስ ያስፈልጋል፡፡

ለቀሪው ስራ የናንተ ድጋፍ ወሳኝ በመሆኑ በኤምባሲው በተከፈተው የአደራ አካውንት

እንዲሁም በኢትዮጵያም በተከፈቱት የባንኩ ቁጥሮች በመለገስ ድጋፋችሁን፤ አለኝታችሁን እንድትገልጹና

ታሪካዊ የሆነውን አሻራ እንድታኖሩ ጥሪ እናቀርባለን፡፡

የቦንድ ግዢን በሚመለከት በኤምባሲው የማንሸጥ ሲሆን አገር ቤት በህጋዊ ተወካያችሁ በኩል ማስፈጸም ይቻላል፡፡

ኤምባሲውም በሚያስፈልገው መልኩ ለመርዳት ዝግጁነቱን እየገለጸ ወደ ኤምባሲው በመደወል እና

በቀጣይ የምናወጣቸውን መረጃዎች ድህረ- ገጻችንን  እና በፌስ ቡክ ገጻችን 

ስለምንለጥፍ እንዲከታተሉ እናሳውቃለን፡፡

በጋራ እጃችን ተባብረን እንጨርሳለን!
አባይ የኛው ሲሳይ!

 
 

Congratulations Ethiopians!!!
Please use the following Accounts to donate to finalize the construction of #Dam.

We have set up a trust account and email transfer to save you of the hassle.
In addition, accounts were set up in #Ethiopia in different money exchanges,

which we have stated below.

NB. We did not attach information for bond sale as we do not sell at the Embassy.

However, should you would like to buy,

we will provide the important information.

You can call the Embassy or

visit our website and facebook pages for Power of Attorney requirements.
lets make history!
our dam our destiny!
Ethiopian Nile Rights!

Trust Account Set up by the Embassy:-
Bank Account No. 0005-1150-308
Transit No. 00056
Bank Code 001
Bank Name Bank of Montreal(BMO)
Email Transfer :-
Hidase@Ethioembassycanada.org

or

Bank Account Numbers set up in Ethiopia for Dollar and Birr Donations
Dollar Exchange 1000001071077
Birr 1000291929609

 

 

'እንኳን ደስ አለን፤ሐምሌ 12/2012 ዓም ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ አመት ሙሊት ተሳክቷል:

ውሃው የሚያስፈልገውን 4.9ቢ.ኪዩቢክ ሜትር በመያዝ ከግድቡ አናት ላይ ፈሷል ይህም የተሳካው ወደታችኛው

ተፋሰስ የሚሄደው ውሃ ሳይቋረጥ ነው፡፡'

ክቡር የውሃ፣ መስኖ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር ኢንጂ. ስለሺ በቀለ Via twitter

እንኳን ደስ አላችሁ! እንኳን ደስ አለን!

 

 

 

 

 

Good News!!!


In response to your requests, we have set up the seamless money transfer platform

to the Grand Ethiopian Renaissance Dam Trust account.


Please use the email transfer at:- 

Hidase@ethioembassycanada.org

to contribute and Make History.

 

 

በቅዳሜ፣ ጁላይ 18 ቀን 2020 በ10:00 a.m. (በኦታዋ፣ ካናዳ አቆጣጠር) የሚካሄደውን ውይይት

ከታች በተቀመጡት የዙም ማስፈንጠሪያ፣ የዌብናር መለያ እና ማለፊያ ቁጥር ይመልከቱ።

Please see below the Zoom link, Webinar ID and Password to join

the conference held to take place on Jul 18, 2020 10:00 AM Eastern Time (US and Canada)

Topic: LIVE Conference on the State of Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD
https://us02web.zoom.us/j/83763340067…
Password: #ItsMyDam#

Or iPhone one-tap :
Canada: +14388097799,,83763340067

#,,,,

0#,,0863765778# or +15873281099,,83763340067

#,,,,

0#,,0863765778#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial

a number based on your current location):
Canada: +1 438 809 7799 or

+1 587 328 1099or +1 647 374 4685 or

+1 647 558 0588 or +1 778 907 2071 or

+1 204 272 7920
US: +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or

+1 346 248 7799 or

+1 669 900 6833 or +1 929 205 6099 or +1 253 215 8782
Webinar ID: 837 6334 0067
Password: 0863765778
International numbers available: https://us02web.zoom.us/u/kcETnb16q

 

REMINDER!!!

Do not miss out on the Virtual dialogue on the current issues with regard to the Great Ethiopian Renaissance Dam, Held to take place on Saturday, July 18th, 2020 @ 10:00 a.m.(Eastern time).

 

We will be joined by H.E Minister of Foreign Affairs Gedu Andargachew and Technical Teams from Ethiopia.

 

ጠቃሚ መረጃ ካናዳ ለምትገኙ ኢትዮጵያዊያን!
መጪው ቅዳሜ እ.ኤ.አ ጁላይ 18 ቀን 2020 ዓ.ም በኦታዋ ሰዓት አቆጣጠር ከ10 am ጀምሮ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚመለከት የሚካሄደውን ውይይት እንድትከታተሉ እንጋብዛለን።

 

 

 

 

 

 

 

It is Her Dam!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Today marks the beginning of the global virtual campaign to support the construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).

 

We urge all Ethiopians and friends of #Ethiopia to join hands with the Campaign and to be Ambassadors of the #GERD by using the hashtags #ItsMyDam #እኔምለአባይአለሁ across Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram.

 

Post about the Dam, share all campaign content, and comment on GERD-related news. Let us spread the good news of the #RenaissanceDam.”

 

 

 

 

 

 

   

በካናዳ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትዉልደ ኢትዮጵያውያን ኮሚዩኒቲ ማህበራት በሙ:-

በወቅታዊ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ webinar (Zoom Meeting) ለመወያየት ... ለቅዳሜ ጁላይ 4/2020 ጥሪ ማስተላለፋችን ይታወቃል:: ሆኖም ስብሰባዉ ለሌላ ቀን በመተላለፉ ተለዋጭ ቀኑን በቅርብ የምናሳዉቃችሁ መሆኑን ከይቅርታ ጋር እንገልጻለን::

የኢትዮጵያ ኤምባሲ

ኦታዋ

 

I am here for Abay!  I am here for GERD!

I stand for Equitable use of the Nile Waters!

Please join the GERD Worldwide Virtual Campain from July 02-05,2020.

 

 

 

Happy Canada Day!

 

በካናዳ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ

-------------------------------------------

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በማስመለከት በኢትዮጵያ ጉዳዩን የሚከታተሉ ከፍተኛ ባለሞያዎች፣ ኤምባሲው እና በካናዳ የሚገኙ ባለሞያዎች(Alliance for GERD in Canada) በመተባበር ግድቡ አሁን ያለበትን ሁኔታ፣ ከግድቡ ሙሌት እና አስተዳደር፣ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ እንዲሁም ከተሳታፊዎች በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ በwebinar(Zoom Meeting) በማድረግ ውይይት ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንገኛለን።

የውይይት መድረኩ በቅዳሜ እ.ኤ.አ. ከጁላይ 4/2020 በ10:00 a.m. Ottawa time (Eastern time) ለማድረግ የታቀደ ሲሆን የ Zoom ID እና Password ከስብሰባው በፊት እንደምናሳዉቅ እየገለጽን በዚህ ታሪካዊ መድረክ እንዲገኙ በአክብሮት ተጋበዛችዃል።

 

To all Ethiopians and Ethiopian Origins residing in Canada

--------------------------------------

The Embassy in cooperation with Higher Officials from Ethiopia and a Professional Group (The Alliance for GERD in Canada) Plan to Host a Webinar (Zoom Meeting) on Saturday July 4th 2020 at 10:00 a.m. Eastern time.

The discussion among other things would be pertaining to the current status of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, the Filling and Operation of the dam and would attempt to address the questions and concerns of the Community with regard to the Tripartite Negotiation process. Accordingly, you are cordially invited to take part in this historic forum.

P.S. The Zoom ID and Password will be shared right before the conference.

 

 

 

 

 

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ውሃ ሚኒስትር ክቡር ዶ/ር እንጂ ስለሺ በቀለ በኦታዋ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መሪ ከሆኑት ክብርት አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ፣ ምክትል ሚሲዮን መሪ አምባሳደር ለገሰ ሀይሌ፣ ከኤምባሲው ሰራተኞች እና በካናዳ ከሚገኙ ኢትዮጵያዉያንና ትዉልደ ኢትዮጵያዉያን Alliance for Great Ethiopian Renaissance Dam in Canada ከተባለ የባለሞያዎች ስብስብ ጋር ዛሬ እ.ኤ.አ በጁን 26/2020 በቪዲዮ ኮንፈረንስ በህዳሴ ግድብ ላይ ውይይት በማድርግ፤ ግድቡ የሚገኝበትን ደረጃ፣ የአገራችንን አቋም እና የመሳሰሉት ላይ ገለጻ በማድረግ ቡድኑ አገር ቤት ካለው አካል ጋር ተቀራርቦ በመስራት በሞያው አገራቸውን እንዲያገለግሉ እና የአገራቸውን ጥቅም ማሰጠበቅ እንደሚገባ አሳስበዋል።

አምባሳደር ናሲሴ ጫሊም ግድቡን በተመለከተ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከአገሩ ጎን እንደሚቆም እና በመቀጠልም ዲያስፖራውን እንዲሁም አለም አቀፍ ማህበረሰብን የማንቃት እና የማነሳሳት ስራ እንደሚሰራ አሳውቀዋል፤ ቡድኑ በበኩሉ ከአገሩ ጎን በመቆም የአገራችንን ጥቅም ለማስጠበቅ እንደሚሰራ እና በሞያ፣ በሞራል እንዲሁም በሚያስፈልግ ነገር ሁሉ ለማገልገል ዝግጁ መሆኑን ገልጿል።

 

 

 

 

 

The African day is the Commemoration of the founding of the Organization of African Unity, established on May 25, 1963. On this day, many African Countries celebrate the hard-fought achievement of their freedom from European Colonial Powers.

 

On this day the #founding fathers established the OAU with objective among others to abolish slavery and help one other on the fight to end colonialism. A constant reminder of sacrifice, bravery, brotherhood and persistence. Happy African Day!

 

#Ubuntu

# I am because we are

#Africa we want to see

#the future is now

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ለካናዳ፣ በኢትዮጵያና በመላው አለም ለምትኖሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ1441ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት ኤምባሲው ምኞቱን ይገልጻል።

The Embassy wishes the happiest 1441st Celebration of Eid Al- Fitr to all Muslims in Canada, Ethiopia and around the World.

 

 

 

 

 
<span style="color: #1c1e2

USEFUL LINKS

EMBASSY OF ETHIOPIA
WASHINGTON DC, USA

WWW.ETHIOPIANEMBASSY.ORG


ETHIOPIAN CONSULATE GENERAL
LOS-ANGELES, LA, USA

WWW.ETHIOCONSULALA.ORG


ETHIOPIAN MISSION TO THE UN
NEW YORK, USA

WWW.ETHIOPIANMISSION-NY.ORG


MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
ADDIS ABABA, ETHIOPIA

WWW.MFA.GOV.ET

 


 

Embassy's Address


 Embassy Address:

1501-275 Slater Street, Ottawa Ontario
K1P 5H9 Canada 

Tel (613) 565 6637 / Fax (613) 565 9175

 Email: info@ethioembassycanada.org  

For consular services

Email: consular@ethioembassycanada.org


 

JSN Gruve is designed by JoomlaShine.com